Tinggalkan hutang atau harta?

1452289_10201651796831243_1389017760_n

Adakah anda sudah merancang untuk meninggalkan anak isteri anda hutang ataupun harta?

Anda mampu memilih. Cuma perlukan RM5 sehari untuk mereka yang anda sayang.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...