• Parent Double Income Benefit

   

  Apakah Parent Double Income Benefit?
  Parent Double Income Benefit membayar dua kali ganda manfaat bulanan sekiranya kedua-dua ibu bapa hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun, didiagnos menghidap penyakit kritikal atau meninggal dunia dalam tempoh sijil atau sebelum umur ibu bapa mencapai 100 tahun, yang mana terdahulu.

  Bilakah umur tamat tempoh bagi Parent Double Income Benefit?
  Umur tamat tempoh adalah apabila anak berusia 25 tahun.

  Siapakah yang layak untuk menyertai Parent Double Income Benefit?
  Anda layak untuk menyertai Parent Double Income Benefit jika anda berumur di antara 19 hingga 65 tahun dan anak anda berumur 20 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun.

  Mengapakah anda memerlukan Parent Double Income Benefit?
  Untuk menyediakan anak anda dengan manfaat bulanan sekiranya anda atau pasangan anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun, didiagnos menghidap penyakit kritikal atau meninggal dunia.

  Nota:

  1. Ini adalah penerangan ringkas mengenai rider. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir akan Datang.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  CommentLuv badge