• PruUmmah – Jaminan Haji Anda

  Mekah

  Apakah itu PruBSN Ummah? 

  PruBSN Ummah adalah satu pelan Takaful keluarga yang direka untuk membantu memenuhi kerohanian umat Islam selain keperluan duniawi.

  Pelan ini menyediakan anda perlindungan dan simpanan, serta manfaat-manfaat yang akan membantu dalam pencarian rohaniah anda.

  Ia juga memberi bonus kerana menjadi pelanggan setia.

  Siapa yang boleh menyertai pelan ini?

  Pelan ini adalah untuk mereka yang berumur di antara 1 – 60 tahun yang mahukan satu pelan yang bukan sahaja memberikan mereka perlindungan dan simpanan, tetapi juga membantu mereka menunaikan kewajipan yang dituntut oleh agama.

  Bagaimana PruBSN Ummah boleh membantu anda di samping simbanan Tabung Haji anda?

  PruBSN Ummah bukanlah pengganti bagi akaun Tabung Haji anda.

  Ia merupakan pelengkap kepada simpanan Tabung Haji anda dengan menyediakan simpanan dan perlindungan Takaful tambahan.

  Caruman cuma serendah RM50 sebulan.

  Download Brosur

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  CommentLuv badge