• Posts Tagged ‘Dalil perkahwinan’

    DALIL-DALIL KELEBIHAN BERKAHWIN:

    by  • 13/10/2010 • Islam, Perkahwinan • 1 Comment

    1. DALIL DARI AL-QURAN Firman Allah Taala: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian (bujang) di antara kamu”. (Surah al-Nuur: 32) Ayat di atas merupakan satu anjuran yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai isteri supaya berkahwin. “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya”. (Surah al-Baqarah: 232) Ayat di atas merupakan...

    Read more →