• Posts Tagged ‘implikasi gst terhadap insuran’

    Implikasi GST terhadap takaful

    by  • 13/04/2015 • Pengurusan Kewangan, Protection & Investment • 0 Comments

    Bermula pada 1 April 2015 lepas, seperti sedia maklum, GST telahpun diimplikasikan demi mendapatkan sistem percukaian secara menyeluruh menggantikan sistem percukaian yang lama iaitu SST yang mana tidak menyeluruh kerana hanya diaplikasikan di tahap pembekal. Saya tidak akan menyentuh secara mendalam mengenai GST kerana secara amnya, harga akan meningkat sedikit. Secara khususnya, bagi sumbangan...

    Read more →